Քեզ Համար
  • Film about true history of violent crimes committed against groups with the intent to destroy the existence of the group(This is called Genocide). This Violent crimes was done against armenians at 24 april 1915. It took place during and after World War I and was implemented in two phases: the wholesale killing of the able-bodied […]

  • Յուրաքանչյուր ֆիլմ բերում է իր արգասիքները… Իմ կարծիքով այս նախադասությունը կարելի է կիրառել բոլոր ֆիլմերի համար: Երբ դիտում ենք ռոմանտիկ ֆիլմեր, դրանք մեր վրա ազդում են, որպես սիրո հարուցիչներ(իհարկե, եթե լավն են), երբ դիտում ենք ֆանտաստիկ ֆիլմեր, դրանք մեր մեջ արթնացնում են նոր տեխնոլոգիաների մտքեր, երբ դիտում ենք սարսափ ֆիլմեր, մեր մեջ արթնանում է սեփական […]

  • 2004 թվականին ցուցադրվեց գրաֆենի առաջին շերտը, դրանից հետո մասնագետներն անում են ամեն բան՝ այս տեխնոլոգիան զարգացնելու և մասսայական թողարկելու համար: Գրաֆենը համարվում է ածխածնի (կամ պինդ նյութի) միակ ձևը, որի ամեն մի ատոմ քիմիական ռեակցիայի համար հասանելի է երկու կողմերին: Գրաֆենի շերտի եզրերում ատոմներն ունեն հատուկ քիմիական ակտիվություն: Շերտի թերությունները մեծացնում են քիմիական ակտիվությունը: Գրաֆենն այրվում է […]

  • Ձգողականություն (միջազգային տերմինը՝ գրավիտացիա, լատիներեն gravitas՝ «ծանրություն» բառից), տիեզերական ձգողություն, ունիվերսալ հիմնարար փոխազդեցությունը բոլոր նյութական մարմինների միջև։ Փոքր արագությունների և թույլ ձգողական փոխազդեցության դեպքում նկարագրվում է Նյուտոնի ձգողականության օրենքով, ընդհանուր դեպքում՝ Այնշտայնի հարաբերականության ընդհանուր տեսությամբ: Չորս հիմնական փոխազդեցություններից ամենաթույլն է։ Քվանտային սահմանում ձգողականությունը պետք է նկարագրվի ձգողականության քվանտային տեսությամբ, որը դեռ ամբողջովին մշակված չէ։  

  • Հավանաբար մարդն առաջին անգամ իր արտացոլումը տեսել է ջրում: Ըստ հին հունական առասպելի՝ գեղեցիկ պատանի Նարցիսը, կամենալով գետից ջուր խմել, տեսնում է իր պատկերը ջրում և այնքան է տարվում, որ նայելով չի կշտանում, սիրահարվում է ու ծարավ էլ մեռնում: Հետագա դարերում, նկատելով փայլող կացնի արտացոլող հատկությունը, մարդիկ սկսեցին մետաղից հայելիներ պատրաստել: Ինչպես ցույց են տալիս […]

  • Մեր քաղաքակրթությունը հպարտանում է իր ձեռքբերումներով, նոր տեխնոլոգիաներով: Հպարտանում է, երբ ստեղծվում են նորանոր սարքավորումներ, երբ դրանք օր-օրի ավելի լավն են դառնում: Սակայն, պարզվում է ներկայիս քաղաքակրթությունը միակը չէ: Մինչ այս եղել են այլ քաղաքակրթություններ, որոնք անհետացել են: Այդ քաղաքակրթությունները եղել են ավելի զարգացած, քան ներկայիս քաղաքակրթությունը: Այս ֆիլմը կպարզաբանի, թե որտեղից են եկել եւ […]

Դասընթացներ

Դիալոգներ անգլերեն լեզվով՝ օնլայն անգլերեն սովորելու համար ՔեզՀամարից՝ ՁեզՀամար

Այս էջում Քեզ համարը Ձեզ համար կներկայացնի վիդեո-երկխոսություններ՝ տարբեր թեմաներով. խանութում, սրճարանում, հյուրանոցում, աշխատանքի վայրում, դպրոցում, օդանավակայանում, ռեստորանում, հիվանդանոցում, դեղատանը, բանկում, հանգստավայրում, գործուղման մեջ եւ […]

Հետաքրքրաշարժ

Եթե ունեք շատ ընկերներ՝ ապա այս աշխատանքը Ձեզ համար է.

Ինտերնետում կան բազմաթիվ կայքեր որոնց միջոցով դուք կարող էք աշխատել գումար տանը: Ես այսօր` Ձեզ կօգնեմ վաստակել գումար ինտերնետի միջոցով:  Այսօր մենք խոսելու ենք BestChange կայքից: Դե […]

Վերջին նյութեր

Have you ever been to a music festival? Yes, Isle of Wight in the 70s. What was it like? There were just thousands and thousands of people just chilling out doing whatever you wanted to do. And it was just great fun – there was music, dancing, a great memory actually. Have you ever been to a music festival? Yes. Which ones? We have a rock festival back home in […]

There must have been many truly memorable concerts during your time as director of the Proms. Could you tell us about one of them?The death of Princess Diana was particularly difficult because of course she lived just across the road in Kensington Palace from where the Proms happened in the Royal Albert Hall. We changed some programmes to make them more appropriate. On the day of her funeral, we put […]

Sir Nicholas Kenyon was the director of a festival of concerts called the Proms for 12 years. How did the Proms start?The promenade concerts started way back in 1895 when a brilliant impresario wanted to use a newly-built concert hall in London, the Queen’s Hall, for a series of popular concerts that really brought classical music to the widest possible audience. There were important classical concerts during the year, but […]

Have you ever acted?I was in a music video once, but that’s about as far as I’ve gone. But I mean, I’m a musician so I kind of appear on stage quite a lot. How did it make you feel? I suppose nervous at first but then you settle in and within a couple of minutes and before you know it you lose any kind of awareness of kind of […]

Is there any role you’ve particularly enjoyed?There’s a few roles that I’ve played or oftentimes when you do something it’s the whole experience of a job, not necessarily just the part you have in it. Earlier this year, I got to work for the Royal Shakespeare Company for the first time and we did Coriolanus, one of Shakespeare’s lesser performed plays in Stratford, in Washington in America, also in Newcastle […]

Trevor White is a Canadian actor. Can you tell us a bit about the kind of acting you do?There isn’t much I don’t do, I guess, as far as acting goes. There’s theatre, obviously, film work, television work, sometimes commercials and even voice-over work, which is for radio or for television or even sometimes animated shows where you lend your voice to those as well. So, I’ve rarely said ‘no’ […]