Քեզ Համար
  • Film about true history of violent crimes committed against groups with the intent to destroy the existence of the group(This is called Genocide). This Violent crimes was done against armenians at 24 april 1915. It took place during and after World War I and was implemented in two phases: the wholesale killing of the able-bodied […]

  • Յուրաքանչյուր ֆիլմ բերում է իր արգասիքները… Իմ կարծիքով այս նախադասությունը կարելի է կիրառել բոլոր ֆիլմերի համար: Երբ դիտում ենք ռոմանտիկ ֆիլմեր, դրանք մեր վրա ազդում են, որպես սիրո հարուցիչներ(իհարկե, եթե լավն են), երբ դիտում ենք ֆանտաստիկ ֆիլմեր, դրանք մեր մեջ արթնացնում են նոր տեխնոլոգիաների մտքեր, երբ դիտում ենք սարսափ ֆիլմեր, մեր մեջ արթնանում է սեփական […]

  • 2004 թվականին ցուցադրվեց գրաֆենի առաջին շերտը, դրանից հետո մասնագետներն անում են ամեն բան՝ այս տեխնոլոգիան զարգացնելու և մասսայական թողարկելու համար: Գրաֆենը համարվում է ածխածնի (կամ պինդ նյութի) միակ ձևը, որի ամեն մի ատոմ քիմիական ռեակցիայի համար հասանելի է երկու կողմերին: Գրաֆենի շերտի եզրերում ատոմներն ունեն հատուկ քիմիական ակտիվություն: Շերտի թերությունները մեծացնում են քիմիական ակտիվությունը: Գրաֆենն այրվում է […]

  • Ձգողականություն (միջազգային տերմինը՝ գրավիտացիա, լատիներեն gravitas՝ «ծանրություն» բառից), տիեզերական ձգողություն, ունիվերսալ հիմնարար փոխազդեցությունը բոլոր նյութական մարմինների միջև։ Փոքր արագությունների և թույլ ձգողական փոխազդեցության դեպքում նկարագրվում է Նյուտոնի ձգողականության օրենքով, ընդհանուր դեպքում՝ Այնշտայնի հարաբերականության ընդհանուր տեսությամբ: Չորս հիմնական փոխազդեցություններից ամենաթույլն է։ Քվանտային սահմանում ձգողականությունը պետք է նկարագրվի ձգողականության քվանտային տեսությամբ, որը դեռ ամբողջովին մշակված չէ։  

  • Հավանաբար մարդն առաջին անգամ իր արտացոլումը տեսել է ջրում: Ըստ հին հունական առասպելի՝ գեղեցիկ պատանի Նարցիսը, կամենալով գետից ջուր խմել, տեսնում է իր պատկերը ջրում և այնքան է տարվում, որ նայելով չի կշտանում, սիրահարվում է ու ծարավ էլ մեռնում: Հետագա դարերում, նկատելով փայլող կացնի արտացոլող հատկությունը, մարդիկ սկսեցին մետաղից հայելիներ պատրաստել: Ինչպես ցույց են տալիս […]

  • Մեր քաղաքակրթությունը հպարտանում է իր ձեռքբերումներով, նոր տեխնոլոգիաներով: Հպարտանում է, երբ ստեղծվում են նորանոր սարքավորումներ, երբ դրանք օր-օրի ավելի լավն են դառնում: Սակայն, պարզվում է ներկայիս քաղաքակրթությունը միակը չէ: Մինչ այս եղել են այլ քաղաքակրթություններ, որոնք անհետացել են: Այդ քաղաքակրթությունները եղել են ավելի զարգացած, քան ներկայիս քաղաքակրթությունը: Այս ֆիլմը կպարզաբանի, թե որտեղից են եկել եւ […]

Դասընթացներ

Դիալոգներ անգլերեն լեզվով՝ օնլայն անգլերեն սովորելու համար ՔեզՀամարից՝ ՁեզՀամար

Այս էջում Քեզ համարը Ձեզ համար կներկայացնի վիդեո-երկխոսություններ՝ տարբեր թեմաներով. խանութում, սրճարանում, հյուրանոցում, աշխատանքի վայրում, դպրոցում, օդանավակայանում, ռեստորանում, հիվանդանոցում, դեղատանը, բանկում, հանգստավայրում, գործուղման մեջ եւ […]

Հետաքրքրաշարժ

Եթե ունեք շատ ընկերներ՝ ապա այս աշխատանքը Ձեզ համար է.

Ինտերնետում կան բազմաթիվ կայքեր որոնց միջոցով դուք կարող էք աշխատել գումար տանը: Ես այսօր` Ձեզ կօգնեմ վաստակել գումար ինտերնետի միջոցով:  Այսօր մենք խոսելու ենք BestChange կայքից: Դե […]

Վերջին նյութեր

This is the apartment. Je vous laisse visiter. Je serai en bas. Merci, madame. Sorry, Nicole. What did she say? She said that we can have a look at the flat. She’s going to wait downstairs. Thanks. So, what do you think? Well, it’s a long way from the station. And it’s on the fourth floor. It’s a pity there isn’t a lift. Who needs one? The stairs are good […]

Where exactly is it? I’m sorry, I didn’t catch that. OK. How far is it? OK, OK. Merci. Au revoir. Any luck? I think I’ve found an apartment. How do I get to Belleville? The easiest way is to get the metro at Pyramides. Take line 14 and change at Chatelet. OK.Then take Line 11 towards Mairie des Lilas. Where do I get off? At Belleville. How many stops is […]

Have you started looking for an apartment? No, I haven’t had time yet. Anyway, it’s best to get to know Paris first. Yeah – it’s a big city. Merci. Merci beaucoup. Very good, Mark! Thanks. That’s nearly all the French I know! Hi, Beatrice. Yeah, just a minute. Sorry. How do you like the office? Oh, it’s great. And the people?Really friendly! I like Ben a lot. He’s amazing with […]

Mark? Would you mind sending me those concert dates? Of course not. Ben, are you busy? Me? Never. Gould you help me? I can’t open this document. Sure. Thanks. Hi, Nicole. Could you sign these, please? Sure.Is it OK if I take tomorrow afternoon off? I’m sorry, but tomorrow’s really difficult. What about Friday afternoon? Friday? That’s fine. Do you think you could send me the request by email? Er, […]

What a lovely view! The river’s beautiful, isn’t it? Paris is so romantic. I can’t believe we’re here together at last. Yes, it’s weird. Weird? It’s wonderful. I really missed you. Me too. Why don’t we sit down? So did you like the office? Yes, it’s great. How do you get on with everyone?OK. But we’ll see. I’ve only been here three weeks. What did you think of them? I […]

 Hi. I’m Mark Ryder. Ah, you’re the new marketing director. That’s right. I’m Nicole Delacroix. I’m Allie’s personal assistant. Welcome to Paris! Thank you. I’ll just tell Allie you’re here. Allie? Mark Ryder’s here. OK. You’re from San Francisco, aren’t you? Yes, I am.Hello, Mark. Allie. It’s good to see you again. How are you? Very well. Did you have a good journey? Yes, fine, no problems. Let me […]