Photoshop-ում բացում ենք նկարը. Файл > Открыть (File > Open) կամ  Ctrl+O.

Ակտիվաացնում ենք Эллиптическое лассо (Elliptical marquee tool) գործիքը և նրա օգնությամբ գծանշում ենք նկարի կենտրոնական հատվածը:
Գնում ենք Каналы (Channels) ցուցակը և ստեղծում ենք նոր канал.
Սև ֆոնով մենք կտեսնենք մեր գծանշած հատվածը.

Այժմ կիրառում ենք Выделение > Растушевка (Select > Feather). Радиус растушевки (Feather Radius)-ը դնում ենք 9 պիկսել և սեղմում (Enter):
Փոխում ենք գծանշումը. Выделение > Инвертировать (Select > Inverse) կամCtrl+Shift+I:
Լցնում ենք գծանշված հատվածը սպիտակով – Alt+Del:

Ավալացնենք աղմուկ ֆիլտրը. Фильтр > Шум > Добавить шум (Filter > Noise > Add Noise). Ցուցակից կատարեք հետևյալ փոփոխումները.
Сила (Amount): 25
Распространение (Distribution): Однородное (Uniform)
Монохромный (Monochromatic).

Այժմ ֆիլտրը դարձնենք շտրիխնեով. Фильтр > Штрихи > Наклонные штрихи (Filter > Brush Strokes > Angled Strokes) և կատարում ենք հետևյալ փոփոխությունները ցուցակից.
Баланс направления (Direction balance): 50
Длина штриха (Stroke length): 15
Резкость (Sharpness): 3

Գնում ենք շերտերի ցուցակ` Слои (Layers). Щелкнем на представлении слоя в палитре.
Կիրառեք` Выделение > Загрузить выделение (Select > Load Selection) հետևյալ չափորոշիչներով ` Операция: Новое выделение (Operation: New selection). В качестве выделения выберем Alpha 1.
Փոխում ենք գծանշումը: Выделение > Инвертировать (Select > Inverse).

Եվ վորջապես գծանշած տարացքը լցնում ենք սպիտակով Alt+Del.
Ստացվեց!

Դիտեք նաև:

Powered by Facebook Comments

www.qezhamar.com - Ամեն ինչ քեզ համար
Կարդացել են՝ 2295 անգամ:

Մեր փոստատարի միջոցով ստացեք նոր նյութերը Ձեր էլ-հասցեին:

Բաժին՝: Photoshop