Բարդ պատկերի նշումը ֆոնից հնարավոր է կատարել մի քանի եղանակով`

1. Lasso tool

01
Lasso-Uեկտը նշում է կամայական ձևով` ինչպես մկնիկը շարժվի:
Polygonal lasso-Uեկտը նշում է μեկյալի ձևով, այն կատարում են հետևյալ կերպ` պատկերի եզրագծի անհրաժեշտ մասերում մկնիկի կոճակի սեղմում, իսկ նշումը ավարտելու համար պետք է կատարել մկնիկի կրկնակի սեղմում:
Magnetic lasso-Uեկտը նշում է մկնիկի շարժմանը զուգահեռ կարծես մագնիսի նման, նշումը ավարտելու համար կամ եզրագծի մյուս ծայրի վրա մկնիկի կոճակը սեղմել, կամ բացի եզրագծի ծայրակետից կամայական տեղ
մկնիկի կոճակի կրկնակի սեղմում: Lasso գործիքի հետ աշխատանքի անհարմարությունը կայանում է նրանում,
որ դուք չեք կարող կտրվել եզրագծից մինչև այն չավարտեք:

02
3 Magic Wand tool՝ այս գործիքով օբեկտի վրա մկնիկի կոճակը սեղմելիս նշվում է միանման
փիքսելները, այլ կերպ ասած իրար նման գույները.

03
Միաժամանակ մի քանի օբեկտ նշելու համար անհրաժեշտ է ստեղնը սեղմած նորից սեղմել նշվելու ենթակա օբեկտի վրա: Որպեսզի պատկերի նշված մասը փոխարինվի չնշվածով, այսինքն չնշվածը դառնա նշված այսինքն ինվերսիա տեղի ունենա, անհաժեշտ է կամ մենյուի տողից ընտրել Select-Inverse հրամանը կամ Shift+Ctrl+I կատարել:

3 Pen tool

04
Լավ այլընտրանք է այս գործիքը: Այս գործիքով աշխատելիս կարելի է անընդհատ ընդհատել աշխատանքը, փոխել գործիքը, աշխատել այլփաստաթղթերի հետ, և այլն: Նրա ևս առավելությունն է, որ ստացված եզրագիծը կարելի է խմբագրել մինչև նշված շրջակայքի այն վերածելը: Սկզից նշենք կոպիտիտ եզրագծերով՝ մկնիկի սեղմումի միջոցով ավելացնենք կետեր:06

Հետո դեք լրացուցիչ կետեր ուղիղ հատվածների մեջտեղը:

07
Ctrl ստեղնը սեղմած (կուրսորը կվերածվի սպիտակ սլաքի) մկնիկի կոճակի սեղմումով կարելի է կետը տեղափոխել:

08
Առաջացած եզրագծին կորություն հաղորդելու համար անհրաժեշտ է ընտրել conver point գործիքը և մկնիկի սլաքը տեղադրելով կետի վրա սեղմած տեղաշարժել, կառաջանա երկու վեկտոր, որոնց ծայակետերից բռնեով ու տեղաշարժելով պատկերի կորությամ չափը կփոփոխվի: Առաջացած եզրագծի վրա կետ ավելացնելու կամ պակասացնելու համար անհրաժեշտ է ընտրել Add anchor point կամ Delete anchor point գործիքը և սեղմել անհրաժեշտ տեղում մկնիկի կոճակը: Եnբ վերջին կետը արդեն փակված է կառաջանա համաչափ եզրագիծ, որպեսզի այն վերածվի նշված շրջակայքի սեղմել մկնիկի աջ կոճակը և ընտրել Make Selection հրամանը (վերածել նշված շրջակայքի):

09

Եթե ցանկանում եք նշված շրջակայքի ծայրերը մեղմորեն անցում կատարեն չնշվածից նշվածի ապա կարող եք տալ, Feather Radius-ի արժեք, օր` 1 – 2 px, այսինքն նշված տիրույթից հարևան տիրույթին սահուն անցնելու սահմանը նշել:

4 Edit-Transform-Warp Ցանկացած ձևով նշված օբեկտի նշման կորությունը կարելի է ձևափոխել այս հրամանի միջոցով: Դրա համար կարելի է ցանկացած կողմի ներսի երկու կետերից բռել և տեղաշարժել անհրաժեշտ չափով: Հաստատելու համար սեղմել Enter.

10

Դիտեք նաև:

Powered by Facebook Comments

www.qezhamar.com - Ամեն ինչ քեզ համար
Կարդացել են՝ 1896 անգամ:

Մեր փոստատարի միջոցով ստացեք նոր նյութերը Ձեր էլ-հասցեին:

Բաժին՝: Photoshop