Undu Fill     Վերջին արված գործողությունները քայլ առ քայլ ետ է բերում:

Redo Fill     Վերջին արված գործուղությունները քայլ առ քայլ առաջ է տանում:

Repeat Fill     (Կրկնել գործողությունը). Վերջին արված գործողությունները կրկնում է:

Cut       (կտրել). Պատկերը թղթի վրայից կտրել մեկ ուրիշ թղթի վրա կպցնելու համար:

copy     Պատկերը պատճենել:

Paste     Պատկերը տեղադրել, կպցնել:

Paste Special     Մեկ այլ ծրագրի մեջ ինչ-որ աշխատանք կատարելուց հետո, եթե ցանկանում ենք տեղափոխել այս ծրագիր, պետք է սեղմել Past specialը, այնուհետ նշել ծրագրի անունը ու սեղմում okԱյս դեպքում ֆայլը պահպանվում է ծրագրի տեսքով:

Իսկ եթե նշենք Display As Icon-ը, և սեղմենք okապա պատկերը այս դեպքում կպահպանվի պիտակի տեսքով և կբացվի որպես նկար:

Delete      Ջնջել ցանկացած պատկեր:

Duplicate      Ստեղծել կրկնօրինակը:

Copy Properties from     Նշված պատկերի համար, պատճենում ենք`

Copy Properties from

Outline Pen     Եզրագծի գույները:

Outline color     Եզրագծի գույնը:

Fill      Մեջի գույնը:

Select All          Նշել բոլորը:

Objects          Նշել օբյեկտը:

Text     Գրել տեքստ:

Guidelines          Քանոնի նման գծիկներ են, որոնք բերում ենք պատկերը հավասարեցնելու համար: Եթե ուզում ենք հանել այն, սեղմում ենք Guidelines և Delete:

Nodes     Եթե պատկերը ջարդած է, բոլոր գագաթները նշելու համար սեղմում ենք այս գործիքը:

Find and Replace         Գտնել, փնտրել:

Find Objects        Նշում ենք Begin a New Search, այսինքն սկսել նոր փնտրում, և սեղմում ենք Next, հետո ընտրում ենք պատկերի տեսակը և նորից սեղմում NextNext և Finish:

Find Objects

Find

Find Next          Փնտրում է հերթով:

Find All       Փնտրում է բոլորը:

Edit Search     Հերթով ետ է գնում, եթե ուզում ենք որևէ բան փոփոխել:

Find Previous     Մեկ քայլ ետ է գնում և փնտրում նախկին օբյեկտը:

Replace Objects        Փոխարինել գտած օբյեկտը:

Replace Objects

Replace a corol        Փոխարինել գույնը:

Replace a color model or palette           Փոփոխել, եթե մեջի լիցքը լինում է նախշերով:

Replace outline pen properties         Կարող ենք փոփոխել եզրագծի ձևերը:

Replace text properties       Տեքստերում փոփոխություն կատարելու համար:

Apply to currently selected objects only      Որը որ նշված է, դրա վրա է փոփոխություն կամ գործողություն կատարում:

Find Text           Կատարում ենք փնտրում Պարագրաֆ տեքստի մեջ:

Replace Text          Փոխարինում ենք տեքստը որևէ այլ տեքստով:

Insert Barcode         Տեղադրում ենք տարբեր ֆայլերով աշխատող ծրագրեր:

Դիտեք նաև:

Powered by Facebook Comments

www.qezhamar.com - Ամեն ինչ քեզ համար
Կարդացել են՝ 621 անգամ:

Մեր փոստատարի միջոցով ստացեք նոր նյութերը Ձեր էլ-հասցեին:

Բաժին՝: CorelDraw