ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ Սահմանադրություն

Տ. Կ. Բարսեղյան «ՀՀ Քաղաքացիական իրավունք», 1 ին մաս, Երևան ՕՕ4 թ.

ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգիրք

ՀՀ Քաղաքացիական ՍՍՀ, «ՀՀ Քաղաքացիական իրավունք», 1 ին հատոր, Երևան 1

Ս. Գ.  Մեղրյան « Վարկային և հաշվարկային հարաբերությունների քաղաքացիաիրավական կարգավորումը, Երևան

 

ՊԼԱՆ

Օբյեկտների հասկացությունը և տեսակները.

Իրերի հասկացությունը և իրավական դասակարգումը.

Դրամը և արժեթղթերը: Արժեթղթերի հասկացությունը և տեսակները.

Մտավոր գործունեության արդյունքները որպես քաղաքացիական իրավունքների օբյեկտ.

Տեղեկատվությունը՝ որպես քաղաքացիական իրավունքների օբյեկտ.

Անձնական, ոչ գույքային բարիքները, աշխատանքները և ծառայությունները որպես քաղաքացիական իրավունքների օբյեկտ.

Օբյեկտների հասկացությունը և տեսակները.

Օբյեկտների հանդիսանում են քաղաքացիական իրավահարաբերության տարրը:

Քաղաքացիական իրավահարաբերություններ են համարվում քաղաքացիական իրավունքի նորմերով կարգավորվող այն հասարակական հարաբերությունները, որոնց մասնակիցները հանդես են գալիս որպես սուբյեկտիվ քաղաքացիական իրավունքներ և պարտականություններ կրողներ:

Քաղաքացիական իրավահրաբերության տարրերից են նաև սուբյեկտները և բովանդակությունը: Սուբյեկտները քաղաքացիական իրավունքի նորմերով կարգավորվող  հասարակական հարաբերությունների մասնակիցներն են, քաղաքացիական իրավունքների և պարտականություններ կրողներ ( քաղաքացիները, պետությունը, վարչատարածքային կազմավորումները, իրավաբանական անձինք, օտարերկյա քաղաքացիները և քաղաքացիություն չունեցող անձինք ): Բովանդակությունը քաղաքացիական իրավահարաբերությունների մասնակիցների իրավունքների և պարտականությունների ամբողջություն է:

Քաղաքացիական իրավունքների  օբյեկտ ասելով ընդունված է հասկանալ այն ամենը, ինչի կապակցությամբ սուբյեկտների միջև առաջանում են քաղաքացիական իրավահարաբերություններ:

Քաղաքացիական իրավունքների օբյեկտները բազմազան են: Դրանք են՝

 

Աշխատանքը ձեռք բերելու համար գրեք մեզ՝    [email protected]

 

Դիտեք նաև:

Powered by Facebook Comments

www.qezhamar.com - Ամեն ինչ քեզ համար
Կարդացել են՝ 4747 անգամ:

Մեր փոստատարի միջոցով ստացեք նոր նյութերը Ձեր էլ-հասցեին: