Այսօր Հայաստանում կնոջ դերը քաղաքականության մեջ ընկալվում է այլ կերպ: Իսկ այդ <<այլ կերպը>> արտահայտվում է ներանով, որ բավական մեծ նշանակություն ունի կինը հասարակական-սոցիալական կյանքում` իր անհատականությամբ, հմայքով, մայրական քնքշանքով և կանացի հատուկ բնավորությամբ: Իսկ ի՞նչ առանձնահատկություններ են դրանք, որոնց շնորհիվ այսօր կինը տղամարդու հետ գրեթե հավասար է քայլում հասարակական ու քաղաքական կյանքում: Ինչքանո՞վ է ընդունելի կնոջ դերը քաղաքականության մեջ հայ հասարակության շրջանում: Արդյո՞ք կինը քաղաքական դաշտում կարող է որոշումներ […]

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ Սահմանադրություն Տ. Կ. Բարսեղյան «ՀՀ Քաղաքացիական իրավունք», 1 ին մաս, Երևան ՕՕ4 թ. ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգիրք ՀՀ Քաղաքացիական ՍՍՀ, «ՀՀ Քաղաքացիական իրավունք», 1 ին հատոր, Երևան 1 Ս. Գ.  Մեղրյան « Վարկային և հաշվարկային հարաբերությունների քաղաքացիաիրավական կարգավորումը, Երևան   ՊԼԱՆ Օբյեկտների հասկացությունը և տեսակները. Իրերի հասկացությունը և իրավական դասակարգումը. Դրամը և արժեթղթերը: Արժեթղթերի հասկացությունը և տեսակները. Մտավոր գործունեության արդյունքները որպես քաղաքացիական իրավունքների օբյեկտ. Տեղեկատվությունը՝ որպես քաղաքացիական իրավունքների օբյեկտ. […]

Օգտագործված գրականության ցանկ Վ. Ա. Սուխոմլինսկի <<Դաստիարակության մասին>>. Երևան 1976թ. Վ. Ա. Սուխոմլինսկի <<Քաղաքացու ծնունդը>>. Երևան 1978թ. Վ. Ա. Սուխոմլինսկի <<Ինչպես դաստիարակել իսկական մարդ>>. Երևան 1980թ. Վ. Ա. Սուխոմլինսկի <<Սիրտս նվիրում եմ երեխաներին>>. Երևան 1974թ. Վ. Ա. Սուխոմլինսկի <<Պավլիշի միջնակարգ դպրոցը>>. Երևան 1984թ. Յու. Կ. Բաբանսկի <<Մանկավարժություն>>. Երևան 1987թ. Բովանդակություն. Գեղագիտական դաստիարակության կապը դաստիարակության մյուս բաղադրիչների հետ. Գեղագիտական դաստիարակության աղբյուրները (բնություն, հասարակություն, արվեստ). Եզրակացություն. Օգտագործված գրականության ցանկ. Ներածություն. Նախ. ի՞նչ […]

Օգտագործված գրականության ցանկ <<Նախաշավի>> Վ. Ա. Սուխոմլինսկի <<Քաղաքացու ծնունդը>> Славина Л С                            Трудные дети Цукерман Г А                        Школьные трудности благополучных детей Ներածություն. Ինչ է տեղի ունենում երեխայի մեջ պատանեկան տարիներին. ՈՒսումնական դժվարությունները՝ որպես մանկավարժական հիմնախնդիր. Երեխաների զարգացման տարբերություններն ու առանձնահատկությունները. Օժտված երեխաներ. Դժվար երեխաներ. Եզրակացություն.  Ներածություն Մարդն ապրում է բնական և հասարակական միջավայրում: Ապրելու և հաջո-ղությամբ գործելու […]

Ավարտական աշխատանքի նպատակն է ուսումնասիրել <Ազգ>, <Առավոտ> եւ <Հայոց աշխարհ> օրաթերթերի 2009-2011 թթ. համարները: Պարբերականները ներկայացնում են տարբեր խմբավորումների շահեր եւ հետաքրքրություններ: Ընդունելով այն փաստը, որ այսօր Հայաստանում ըստ էության չկա անկախ մամուլ, չկա խոսքի ազատություն, ծանոթանալով խնդրի վերաբերյալ երեք տարբեր մեկնաբանությունների, հնարավոր կլինի քիչ թե շատ ամբողջական պատկերացում կազմել դրա մասին: Ավարտական աշխատանքը գրելիս օգտագործվել է նաեւ թեմային առընչվող տարբեր հոդվածներ ու գրականություն: Աշխատանքի ներածությունում փորձել ենք ներկայացնել կրթական […]

Հատուկ ռեպորտաժ ժանրի նկարագրությունը և առանձնահատկությունները Մեզանից շատերի համար օրը սկսվում կամ վերջանում է հեռուստատեսության տեղեկատվական ծրագրեր դիտելով: Որքան էլ ժամանակ չենք ունենում, փորձում ենք գոնե հաղորդակից լինել օրվա տեղեկատվական հոսքին: Դրանից բացի` լսարանը նախընտրում է հետևել առաջարկվող տեղեկատվական հոսքին`փորձելով դրանցում գտնել իրեն հետաքրքրող տեղեկատվությունը… Լրագրողական աշխատանք Առհասարակ հեռուստալրագրողի համար տեղեկատվական և անսպառ աղբյուր է մամուլը: Եթե լրագրողն ունի նեղ մասնագիտացում` ռեպորտաժներ է պատրաստում միայն կրթական կամ առողջապահական թեմաներով, նա […]