Excel-ը հիմնականում նպատակաուղղված է ֆինանասական բնույթի հաշվարկներ կատարելու համար: Excel-ի ֆայլային կառուցվածքն ունի գրքի տեսք(Book),  որը բաղկացած է առանձին աշխատանքային թերթերից(Sheet): Excel-ի ֆայլերը կարող են ունենալ .xls, .xlt, .xlm ընդլայնումները: Sheet-ը բաղկացած է սյուներից ու տողերից: Սյուները անվանված են լատինական տառերով (A,B,C,…), տողերը` թվերով (1,2,3,…): Սյուների ևտողերի հատման արդյունքում ձևավորվում են բջիջները, որոնցից յուրաքանչյուրը ունի հասցե, օրինակ` A2: Excel-ի գործիքների պանելում` [-ը  ջնջում է վերջին բջիջում մուտքագրված ինֆորմացիան: = -ը  […]

Categories: Microsoft Excel